Aubade De Schuilenburght

30 april Aubade na 10 jaar weer terug maar wel voor het laatst.

Het is precies 10 jaar geleden dat ik ’s ochtends op 30 april het Schuilenburgerplein op loop. Net als toen is het plein bijna autovrij en zijn de bewoners van De Schuilenburght al klaar om de aubade te gaan bekijken.Na 10 jaar wordt een traditie hersteld: een muzikale opening van Koninginnedag ditmaal door Bernhard. Er zijn zelfs verslaggevers van het AD bij die deze doorstart van een oude traditie zullen verslaan.

In de Schuilenburght wordt gezocht naar een geschikte kamer om om te kleden terwijl buiten al het mogelijke wordt gedaan om de parkeerplaats verder leeg te krijgen (1 bus stond nog hinderlijk in de weg; gelukkig was de eigenaar nog bereid deze weg te halen) en vrij te houden. Het is goed dat onze vaste materiaalvervoerder Henk Leijenhorst altijd een grote rol afzetlint in de bus heeft liggen waardoor het ‘werk’ een stuk eenvoudiger wordt.

Om 9.15 uur staat Bernhard opgesteld buiten en kan tamboermaître van dienst Caroline Maan het startschot geven. Bernhard marcheert het plein op en stelt zich op voor het Wilhelmus, de traditionele en officiële opening van de muzikale aftrap van deze bijzondere dag. Na een verdiend applaus voor onze jeugd marcheert Bernhard het plein een keer rond en stelt zich op voor de show. Alle attributen staan klaar en de ‘disco kan open’.

Hoewel het plein krap is (in de diepte is nog een auto (een ere-lid van de vereniging dat graag in het middelpunt van de belangstelling staat) blijven staan) en aan de zijkanten bomen staan op een verhoogde stoep, loopt de show goed. Muzikaal komt het goed tot zijn recht door de hoge gebouwen van De Schuilenburght en de figuren zien er goed uit. Er staan veel toeschouwers die met belangstelling de prestatie van de jeugd gade slaan; een mooi gezicht twee totaal verschillende generaties die elkaar op dit plein treffen. Veel mensen zijn blij dat na 10 jaar er weer muziek is op het plein als begin van deze dag.
Bernhard krijgt een verdiend applaus van het publiek voor een goed optreden. Caroline marcheert het korps af en laat inrukken. Snel kan worden omgekleed.
Ondertussen worden de attributen opgeruimd waarbij Pim van Kolfschooten laat zien dat hij het nog niet helemaal is verleerd.

Na afloop is er wat te drinken en een koek voor de leden van Bernhard en lekkere koffie voor de leiding. De meeste leden zijn snel vertrokken, vermoedelijk op weg naar de TV om de abdicatie live mee te maken. De rest van de dag hebben we vrijaf en kunnen we ons in de festiviteiten in Amersfoort (of daarbuiten) storten. Zo komt er een einde aan het nieuwe begin van een traditie die nooit meer op 30 april zal plaatsvinden.

Bekijk ook de foto’s.

Lex Boon