Bernhard op het Eemplein

Na een prachtig en succesvol optreden in Schiedam staat op 10 november een kort optreden in Amersfoort op de agenda.

Het nieuwe Eemplein is het doel van Bernhard. Dit plein is recent geopend en in november is er ieder weekend muziek of andere optredens. Hoewel het winkelaanbod, volgens de kenners, wat tegenvalt lijkt het plein een mooie plek te worden voor muzikale activiteiten. Als het Eemhuis (huis voor cultuur) klaar is, zou het plein ervoor een mooie locatie kunnen zijn/worden voor bijvoorbeeld een geüniformeerde showrepetitie, een pleinconcert of een jeugdshow evenement.

Na een korte repetitie wordt het uniform aangetrokken. Met een niet voltallig korps vertrekt Caroline Maan over de Grote Koppel naar het Eemplein dat voor ons schuin aan de overkant ligt.
Het korps staat voor het eerst sinds jaren niet onder algemene leiding van Pim van Kolfschooten, die volgende week afscheid neemt van de Bernhard-commissie, maar van Marcel van Breden die de taken van Pim in de commissie overneemt.
Ondertussen waren Eef van de Waal, Pim en ondergetekende op het Eemplein bezig om een ruimte uit te zetten om de show te kunnen draaien.

In de miezerige regen kwam het korps aangemarcheerd en maakte een korte ronde over het plein waarbij even geconcurreerd moest worden met een Braziliaanse slagwerkgroep waarbij duidelijk was welke groep de meeste decibels kon produceren.

Na een paar stilstaande nummers was de “discotheek” op het plein ook klaar en kon de jeugd op een regenachtige zaterdagmiddag het zaterdagavondgevoel oproepen. Dat dit minder goed ‘uit de verf’ kwam dan vorige week is te begrijpen, de omstandigheden waren dan ook geheel anders.
Toch loopt de show goed en ook de muziek kwam behoorlijk over. Na een verdient applaus (moeilijk om te applaudisseren en een paraplu vast te houden) werd de disco verlaten en maakte het korps nog een korte ronde over het plein en werd de terugtocht naar het gebouw aanvaard.
Hier werd het inmiddels toch wel natte pak vervangen door het droge burgerkloffie en zat de dag er weer op.

Nog een week en de overgangers kunnen echt afscheid nemen en kunnen er nieuwe aspirant korpsleden worden verwelkomt.
Natuurlijk hebben we het dan over de Bernhard muziekavond die op 17 november as. wordt gehouden in het gebouw. Aanvang is 19.30 uur en natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Lex Boon