Verslag Bernhard in Icoon

Zaterdag 16 maart. De showrepetitie eindigt een kwartier eerder; niet omdat de show al helemaal “zit” maar we moeten vroeg in de avond in het Icoon zijn.
Hier zal Bernhard de concertavond van Willem III openen met een kort optreden.

De omkleedruimte in het Icoon is snel gevonden en de trommen staan hier al klaar dankzij het vele werk dat Henk Leijenhorst altijd verricht.
Inmiddels zijn de eerste Bernhardleden ook gearriveerd.
Om even over zeven kunnen we de zaal/het podium verkennen waar eerder al Willem III en het Veenendaals Koper Ensemble hebben gerepeteerd.
Onder leiding van tamboer-maître van dienst Caroline Maan betreedt Bernhard de zaal en speelt het programma door.
Hierna is het tijd om het uniform aan te trekken en te wachten op het startsein.
De laatste afspraken met de organisatie worden gemaakt en om vijf voor acht staat Bernhard klaar om op te gaan.

Vanuit de regie komt het sein “We gaan” en Caroline marcheert met het korps de zaal in.
Nadat het korps is opgemarcheerd en er is afgeslagen neemt Caroline het applaus in ontvangst. Als zij zich omdraait om de show in te zetten wordt ze verrast door Lady speaker Margaret Kruithof die Caroline zag groeten en dacht dat dit al het einde van het optreden was.
Gelukkig laat Caroline zich niet snel uit het veld (de zaal) slaan en kan Bernhard een gedeelte van de show laten spelen.
Dit klinkt goed en de kleine show wordt,na een ietwat weifelende start, goed gelopen.
Na afloop klinkt er een verdient applaus van de bijna 200 aanwezige bezoekers en collega muzikanten in de zaal.
Caroline leidt Bernhard weer de zaal uit waarna het warme pak weer uit kan.
In de omkleedruimte staat drinken klaar voor de jeugd (dank aan de organisatie) en de Bernhard leden kunnen naar huis of even wachten tot na de pauze om in de zaal het optreden van Willem III mee te maken.

Intussen is het Veenendaals Koper Ensemble aan het concert begonnen. Helaas heb ik dat niet kunnen horen in de zaal maar vanuit de gang klonk het prima.
Na de pauze is het de beurt aan Willem III. Het is al eerder gezegd en ik herhaal het graag: “In korte tijd is dit orkest uitgegroeid tot een echt Concert orkest”. In een afwisselend programma ondersteund met lichtbeelden laat Willem III zich van zijn beste kant (muzikaal) horen.

Hoewel het draaiboek anders aangaf kwam aan deze mooie avond te snel een einde.

Bernhard gaat zich nu verder voorbereiden op de echte opening van het seizoen: de presentatie van de show op 27 april in sporthal Juliana van Stolberg.

Lex Boon