Afscheid en Welkom

Hoewel het om de muziek Avond gaat is het gebouw al om 14.00 uur open. Repetitie denk je nu. Maar nee alleen Marcel van Breden en ik zijn aanwezig. Waarom? Naast het feit dat we graag vroeg aanwezig zijn, moet ook de zaal in orde gemaakt worden voor de avond. Het koffieapparaat werkt ook mee en we kunnen aan de slag. Lampen ophangen en proberen; stoelen, piano, lessenaars en andere spullen weg halen; geluidsapparatuur ombouwen; microfoon zoeken en aansluiten; computer aansluiten op de beamer en geluidsapparatuur; korpsopstelling klaarzetten en stoelen in de zaal klaar zetten. Gelukkig komt ook Eef van der Waal binnenlopen en helpt ons mee.
Als de eerste Bernhardleden rond 16.00 uur binnenkomen werkt alles en staat alles klaar. Marcus Wiebenga start rond 16.30 uur met een repetitie en om 17.30 uur speelt Liesbeth Vernout met de samenspelgroep en Bernhard het nummer Quick Time door. Nu is iedereen er klaar voor en is het wachten op het eten. Gelukkig wordt dit snel gebracht en kan iedereen een bord patat en een snack krijgen. Tijdens het eten wordt de film van het kamp gekeken.

Na het eten kan iedereen even uitbuiken terwijl Greet en Johan Jekel de bar in orde maken en koffie/thee zetten voor de gasten die we vanaf 19.00 uur verwachten. De laatste punten uit het draaiboek worden doorgenomen als de eerste ouders binnenkomen en een goede plek zoeken om te kunnen filmen/fotograferen. Ik zit klaar achter het mengpaneel voor licht en geluid en kan dus (helaas) geen foto’s nemen.

Tegen 19.30 uur neemt Bernhard haar plek in en doe ik het licht uit en de spot(s) aan. Marga Graafland opent de avond met een mooi gedicht en blikt kort terug op het afgelopen succesvolle seizoen. Hoewel het nog niet helemaal is afgelopen (25 oktober Veluwe Taptoe Barneveld en 21 december Wintergalaconcert in De Flint) staan we toch stil bij het einde en het begin van een nieuw seizoen. Hierna is het muzikale woord aan Liesbeth Vernout die met haar samenspelgroep de avond opent. Deze samenspelgroep komt verrassend spelend van achter uit de zaal opgemarcheerd. In de nummers die volgen worden de leden van deze groep individueel voorgesteld in kleine solo’s. Prima gedaan Noa, Charlotte, Natasja, Rutger, Sander en Wilgert!!!

Bibian Kramer (coördinator Opleidingen) stelt de nieuwe leerlingen voor en wenst hen veel succes. Ook de nieuwe aspirantkorpsleden en 13 nieuwe korpsleden worden officieel voorgesteld. Natuurlijk wens ik jullie ook allemaal heel veel succes en vooral plezier toe. Hierna is het tijd voor Liesbeth om het nummer Quick Time samen met het orkest te laten horen. Leuk om de samenspelgroep met het orkest te zien en horen spelen. Daarna mogen Marcus Wiebenga en Marcel Kortes laten zien horen wat het korps in zijn mars heeft. De nummers klinken goed en het is te merken dat er een goede “klik” is tussen muzikale leiding en de muzikanten. Al te snel is het concertblokje afgelopen en is het tijd terug te gaan in de tijd; naar 5 en 6 juli om precies te zijn. In een film wordt een beeld geschetst van het kamp dat toen gehouden is. De beelden spreken voor zich. In de pauze die dan volgt kan iedereen even wat drinken en bijpraten.

Na de pauze start Bernhard weer met een lekker stuk muziek. Naast een deel uit de show wordt ook een leuk stuk “Shorties” gespeeld waarin verschillende (bekende) melodieën zijn verwerkt. Met het nieuwe nummer ‘Bandmaster’ laat Macrel Kortes zien wat hij in twee weken kan bereiken met zijn slagwerkgroep. Dit blok wordt afgesloten met het concertnummer ‘The Pirates’ dat uitstekend klinkt. Hierna is het tijd voor het Afscheid.
In eerste instantie nemen de 7 overgangers de vloer in bezit. Zij vinden dat bij een nieuwe show ook een nieuw uniform hoort en hebben zich hierop georiënteerd en 6 verschillende uniformen ontwikkeld. In een echte modeshow, met deskundig commentaar van lady speaker Lianne Kelder, presenteren Caroline Maan, Nienke Graafland, Friso van der Wulp, Meinte van Rootselaar, Laura Lemaire en Kasper Sels hun creaties. Van fantasievol naar strak militair naar gala en (heel erg) jeugdig en van zeer zomers naar liefdevol alles passeerde de revue. Marga vroeg de zaal welk uniform de voorkeur genoot. Er was geen meerderheid te vinden voor een van de zes voorstellen waarna Marga deze vraag stelde aan de overgangers zelf. Zij wisten het wel: het uniform van Juliana. Met open armen werden de 7 ontvangen door Juliana-commissie voorzitter Jan de Vries en kon afscheid genomen worden van Bernhard en de Bernhard-commissie. Lianne, Caroline, Laura, Nienke, Meinte, Friso en Kasper bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Ik hoop dat jullie het heel erg naar je zin zult hebben bij Juliana.

Marga vroeg vervolgens Sylvia Lambers naar voren om afscheid van haar te kunnen nemen. Na vele jaren inzet en betrokkenheid bij de vereniging en Bernhard in het bijzonder, heeft zij haar functies neergelegd. Als dank en waardering kreeg zij uit handen van Marga de oorkonde die behoort bij het predicaat “Vriend van Bernhard” en is hiermee de derde persoon in de 77-jarige geschiedenis van ons jeugdkorps die zich officieel zo mag noemen. Naast een grote bos bloemen en een bon ontving zij een staande ovatie.

Hierna nam Marcel van Breden kort het woord en vertelde iets over de nieuwe show die volgend jaar april op de taptoevelden gebracht moet gaan worden. Deze show heeft als thema “This is Love” en kent muziek uit de afgelopen jaren met dit thema. Marcus Wiebenga durfde het aan om de eerste twee delen uit deze nieuwe show te laten horen en dit begin vraagt absoluut om meer. Na 1 week repeteren klinkt het al erg lekker. Top gedaan Marcus (en Bernhard natuurlijk!!!!).
Deze vooruitblik kondigt het einde van de avond aan. Gelukkig is er nog een toegift van Bernhard voordat het licht in de zaal weer aangaat. Hiermee komt een einde aan een gezellige avond waarbij het thema “Afscheid en Welkom” op een ongedwongen manier voor het voetlicht kwam. Natuurlijk moet er nog even worden opgeruimd en heringericht en blijkt het gezegde dat “veel handen licht werk maken” weer juist. We kunnen ons nu op gaan maken voor de laatste keer de show “Saturday Night” op 25 oktober as., het Wintergalaconcert op 21 december as (Facebook: www.facebook.com/julianawintergala) en de nieuwe show “This is Love”.

Lex Boon