Jong Juliana staat te trappelen om weer muziek te maken

Door de Coronacrisis is iedereen zwaar getroffen. Dat geldt natuurlijk ook voor de muziekverenigingen. De Chr. Muziek- en showband Juliana Amersfoort is een van die verenigingen en alle 170 leden, verdeeld over drie orkesten, kunnen niet wachten tot het moment dat er weer samen gerepeteerd en opgetreden mag worden. Nu de regering bekend heeft gemaakt dat de jeugd weer wat mag gaan sporten was er natuurlijk gelijk de vraag of dat ook geldt voor muziek maken. Juliana voorzitter Gabriel Witteveen: “Helaas was de berichtgeving vanuit de overheid hierover in eerste instantie erg onduidelijk. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen amateurmuzikanten maar die groep lijkt helemaal vergeten te zijn. Gelukkig is er actie ondernomen door de Nationale Muziekkoepel (KNMO) waar wij lid van zijn. Gesprekken met de minister hebben ertoe geleid dat er nu ook wat ruimte komt voor muziekverenigingen. Vooralsnog, net als bij de sport, alleen voor de jeugd. Ook als vereniging zijn we op zoek gegaan naar een manier om ons jeugd muziekwerk weer op te starten en onze sociale functie daardoor weer te kunnen vervullen. We hebben nu een handelingsprotocol opgesteld waarmee we, volgens ons, voldoen aan alle richtlijnen die er zijn vanuit de overheid. We willen met onze jeugdband Jong Juliana beginnen met buitenrepetities. Het protocol is aangeboden aan de gemeente Amersfoort en wij hopen zo snel mogelijk groen licht te krijgen. Dat zou echt heel fijn zijn. Net als vele andere bedrijven en instellingen hebben ook wij het financieel zeer zwaar doordat al onze inkomsten uit optredens zijn weggevallen. De financiële schade is inmiddels vele duizenden euro’s en we zullen meerdere jaren nodig hebben om dit te boven te komen. Landelijk gezien dreigen er zelfs al veel verenigingen om te vallen. Het nu weer beginnen met de jeugd geeft de hele vereniging weer een positieve boost en vertrouwen”.

De Chr. Muziek- en Showband Juliana hoopt in 2021 het 95 jarig jubileum te vieren. De vereniging is bezig om een aantal activiteiten in het kader van dat jubileum te bedenken want dat er weer een betere tijd komt daar is iedereen bij Juliana van overtuigd. Alle muzikanten staan er klaar voor om weer van zich te laten horen in Amersfoort en ver daarbuiten.
Wil je meer weten over Jong Juliana en hoe je daar muziek kunt gaan maken mail dan naar jong-juliana@juliana-amersfoort.nl.