Bestuursfunctie commerciële zaken

Sinds een aantal maanden is  Robert van Laar werkzaam als bestuurslid commerciële zaken, een functie die onze vereniging nog niet eerder kende. Robert is al heel lang actief binnen de vereniging en is de laatste jaren voorzitter van de Jong Juliana commissie geweest. Nu dus iets heel anders binnen het bestuur. Voorzitter Gabriel Witteveen: “we zijn heel blij dat Robert deze functie is gaan uitoefenen. Een gezonde financiële huishouding is voor onze vereniging van groot belang. We hebben een aantal zeer trouwe sponsors waar we heel blij mee zijn. Het is goed om nu iemand te hebben die zich helemaal richt op de relatie met deze sponsors maar ook vanuit een breder perspectief contacten onderhoudt met het bedrijfsleven en andere organisaties die iets voor Juliana zouden kunnen betekenen. Robert wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door Marcel van Breden. Beide heren hebben een groot netwerk binnen het bedrijfsleven in- en om Amersfoort. Zij zijn actief op zoek naar de mogelijkheden tot samenwerking. Korte lijntjes, elkaar kennen en samen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen is het doel”. De eerste stap die is gezet is het lid worden van ‘OVADE’, de Ondernemers Vereniging Aan de Eem. Robert hierover: “Het gebied rondom de Eemhaven is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en er zijn inmiddels veel bedrijven gevestigd. In het kader van ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is het goed om lid te zijn van deze ondernemersvereniging. Dicht bij huis en met veel mensen met creatieve en innovatieve ideeën. Juliana is sinds 1980 gevestigd aan de Grote Koppel en dus eigenlijk een van de oudste ondernemers van dit gebied. Het is goed om elkaar te kennen en hopelijk kunnen we veel van elkaar leren en ontstaat er een mooie samenwerking”.

Heeft u tips over sponsoring of andere samenwerking op commercieel gebied dan hoort Robert graag van u via e-mail:  commercieel@juliana-amersfoort.nl