In memoriam: Erelid Rien Boon

In memoriam: Rien Boon
25 januari 1932 – 21 februari 2023
In zijn jeugd kwam Rien al in aanraking met muziek. Hoewel hij geen noot kon lezen werd hij eind
jaren 40, begin jaren 50 tamboer en later tamboer-maitre van de padvinders drumband in
Amersfoort. In de jaren die volgden trof hij steeds Juliana op zijn pad zoals op 7 mei 1945 toen hij als 13-jarige in de stad liep en opeens Juliana zag en hoorde optreden; iets dat toen een grote indruk heeft gemaakt.
In 1972 werd Rien uiteindelijk lid van onze vereniging toen hij voorzitter werd van de toenmalige
Bernhard-commissie; een functie die gekoppeld was aan de functie van 2e voorzitter van het bestuur. Hier kwam een eind aan toen in 1981 Freek Butje afscheid nam als verenigingsvoorzitter en de hamer overdroeg aan Rien Boon. Rien heeft deze functie vervult tot 1993. In dat jaar werd Rien benoemd tot erelid van de vereniging waardoor hij tot bijna op de dag van vandaag regelmatig zijn gezicht liet zien bij “zijn” club.
Niet alleen was Rien tijdens zijn bestuur jaren het representatieve gezicht van onze vereniging. Onder zijn leiding is er heel veel veranderd waardoor de vereniging een grote periode van groei en bloei heeft gekend. Rien verstond de kunst om plannen om te zetten in daden en hij wist dat er altijd vooruit gekeken moest worden. Zo is Juliana in 1983 voor het eerst het land ingetrokken met twee volledige shows op het repertoire en werd de Klassieke show gepresenteerd. Hierdoor kon Juliana een paar jaar zakelijk profiteren in een teruglopende markt voor taptoes. In 1989 werd onder leiding van Rien in een memorabele ledenvergadering het besluit genomen om vanaf die datum meisjes toe te laten als lid; iets dat tot op de dag van vandaag niet meer anders voor te stellen is.
Ook na zijn aftreden als voorzitter bleef Rien als erelid een graag gezien lid binnen de vereniging met een grote belangstelling voor de ontwikkelingen binnen zijn club en hij stond nog altijd open voor veranderingen. Onze vereniging gaat Rien missen maar wij zijn blij dat hij tot op hoge leeftijd bij ons betrokken is geweest en gebleven.
Als bestuur van de Chr. Muziek- en Showband Juliana wensen wij de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte toe

Bij de bouw van het clubgebouw aan de Grote Koppel
Opening van het clubgebouw in 1980
Met een foto van het meest bijzondere optreden van Juliana: de bevrijding van Amersfoort op 7 mei 1945.