Historie

De Eerste Jaren (1924-1945)
Hoewel ‘JULIANA’ pas officieel opgericht is op 26 mei 1926, begint de historie al in 1924. In dit jaar bezochten de latere oprichters A. Gerritsen en Joh. de Vries een bondsdag van de Chr. Jonge Mannen Verenigingen (CJMV) in de Apollohal in Amsterdam. Hier zagen zij een optreden van Chr. Tamboers- en Pijpercorps Jubal uit Dordrecht (dat wij, nu als drum- en buglecorps, nog steeds regelmatig tegenkomen) en namen dit indrukwekkende idee mee terug naar Amersfoort. Er werden 6 benen fluiten aangeschaft voor leden van de Chr. Knapen Vereniging “Samuel”, onderdeel van het CJMV in Amersfoort. De eerste jaren werd gespeeld met orgelbegeleiding van Joh. de Vries, maar in 1926 werd dan het Chr. Tamboers- en Pijpercorps ‘JULIANA’ opgericht. De fluitisten werden nu begeleid door een kleine trom (concerttrom).
Al spoedig werd op straat opgetreden. Het allereerste uniform bestond uit een wit overhemd met oranje stropdas, een korte zwarte broek met lange zwarte kousen en een zwarte heupband. Dit uniform is ruim 25 jaar hetzelfde gebleven. De eerste marsen die op straat werden gespeeld waren “Rijst op rijst op” en “De Kleine Rekruut”.
In die eerste jaren groeide ‘JULIANA’ onstuimig, zodat in 1936 de jeugdafdeling ‘BERNHARD’ werd opgericht. De eerste dirigent van ‘BERNHARD’, H. de Vries, had geen eenvoudige taak om de ongeveer 50 jongens die zich aangemeld hadden de beginselen van de muziek bij te brengen. Dit lukte in korte tijd met hulp van diverse ‘JULIANA’-leden en het bestuur, zodat ook ‘BERNHARD’ op straat verscheen.Ook voor ‘JULIANA’ en ‘BERNHARD’ was de Tweede Wereldoorlog een moeilijke periode. De verenigingen bleven actief tot april 1942, toen een uitvoering in het Grand Theater werd gegeven t.b.v. de diaconessenarbeid in Amersfoort. De oranje stropdas mocht toen al niet meer gedragen worden. Na dit optreden werden ‘JULIANA’ en ‘BERNHARD’ op papier opgeheven omdat men zich niet wenste aan te sluiten bij de “Kulturkammer”. De werkelijke reden durfde men niet op te geven, vandaar dat de drukke werkzaamheden van Dhr. de Vries als reden genoemd werd.Opbouw na de Tweede Wereldoorlog

Direct na de bevrijding was ‘JULIANA’ echter alweer van de partij: “De eensgezindheid en goede geest van ‘JULIANA’ was in de achterliggende jaren niet te breken want op maandagmiddag 7 mei 1945, 2 dagen na de bevrijding, liep ‘JULIANA’ door de Amersfoortse straten, 73 leden groot en met een zeer beperkt repertoire en de oranje stropdassen fier op de borst.”   In 1946 krijgt de vereniging van de Amersfoortse burgerij echte Geuzentrommen. In juni treedt ‘JULIANA’ voor het eerst op voor de NCRV-radio bij een volkszang. Op 3 oktober 1947 wordt ‘BERNHARD’ weer her-opgericht. 80 jongens melden zich aan, waarvan 60 tamboer willen worden. Dat waren nog eens tijden!
In deze periode moesten verschillende ‘JULIANA’-leden hun dienstplicht vervullen in Nederlands Indië. In het verenigingsblad wordt voor hen een speciaal hoekje gereserveerd. Als “Groet verzonden naar onze vrienden overzee” wordt in 1948 de eerste grammofoonplaat opgenomen. Naast 3 marsen spreekt ook voorzitter De Gans enkele opbeurende woorden voor de leden in “De Oost”. Een jaar later krijgen deze leden van de vereniging een pakket toegezonden. De inhoud hiervan is bekend gebleven:

Inhoud pakket
een blikje kersen een pakje shag een doosje talkpoeder
twee rollen pepermunt twee pakjes vloeitjes een tube tandpasta
een rolfilm een pak scheermesjes een kam
twee pakjes kauwgum een stuk scheerzeep  

De jaarlijkse uitvoeringen zijn een verhaal apart. Op deze avonden (vanaf 1948 is 1 avond niet meer genoeg om al het publiek te kunnen laten genieten) wordt niet alleen muziek gespeeld, maar een compleet verhaal gebracht. Totdat De Flint in gebruik genomen werd vonden de uitvoeringen plaats in de Markthal, vlakbij het huidige stadhuis. Elk jaar heeft de uitvoering een ander thema, zoals “JULIANA vaart uit” in 1951 en “Feest in het Garnizoen” in 1968.
Begin jaren ’50 gaan men nadenken over een show, dan nog “Figuurmars” geheten. “Ons corps moet het nu eenmaal, vooral tegenover harmonie-corpsen, voor een groot gedeelte van de show hebben. Die is veel beter dan van andere corpsen, maar er kan nog veel verbeterd worden.”   In 1951 werd het 25-jarig Jubileum gevierd, waarbij de drumband voor het eerst in het zelfgemaakte parade-uniform optreedt. In 1953 brengt ‘JULIANA’ voor het eerst, nu geheel in parade-uniform, een show.

Vanaf 1954 brak een moeilijke tijd aan. ‘JULIANA’ verhuisde naar “Filaletus” aan het Havik, een ongezellige accomodatie. Bovendien waren de sportverenigingen sterk in opkomst. In 1956 bestaat ‘JULIANA’ 30 jaar maar het ledental is zo teruggelopen dat men zelfs geen kans ziet om een uitvoering te organiseren. Eind jaren ’50 wordt al gediscussieerd over het toelaten van dames. Door verlaging van de overgangsleeftijd van ‘BERNHARD’ van 15 naar 14 jaar krijgt ‘JULIANA’ wat lucht. Maar het “klassieke” pijperkorps heeft zijn langste tijd gehad.
In 1960 worden de eerste 3-ventielstrompetten aangeschaft, en in 1967 doen twee trombones en een tweedehands bas hun intrede. Pas op 27 oktober 1978 echter zal de naam van de vereniging veranderd worden in Chr. Muziek- en Showband ‘JULIANA’.

Optredens in de Jaren ’70

In 1970 zijn er weer 55 spelende leden. In dit jaar ligt het concept klaar voor het muzikaal vernieuwde ‘JULIANA’, de basis van de huidige muziek- en showband. Er wordt een aantal keren opgetreden met de majorettes van Wilskracht. Niet alleen showtechnisch gezien was dit een succes, verschillende moeders en vrouwen van huidige ‘JULIANA’-leden waren toen Wilskracht-majorettes!
Het eerste buitenlandse optreden vindt plaats in Bösel (Duitsland, bij Rastede) in 1972. Vertrokken werd op vrijdagmorgen, ’s avonds werd deelgenomen aan het “Wünschkonzert”. De overnachting was in een school op een eigen luchtbed en slaapzak. Na een pleinconcert in Friesoythe op zaterdagmorgen werd in de middag de thuisreis weer aanvaard. Omdat de vervoerskosten voor rekening van de vereniging kwamen, werd een bijdrage van f. 10,- gevraagd.
In 1974 werden de eerste guardsuniformen (rode jas en zwarte broek) aangeschaft. Tot april 1986 zijn deze 380 keer gedragen. Je vraagt je af wie dit geteld heeft, en waarom… Op 19 april werden de uniformen gepresenteerd op de Hof, en in dit jaar werd wederom opgetreden in Duitsland, in Rastede.


‘JULIANA’ neemt voor het eerst deel aan Taptoe Breda in 1979. Tot nu toe (als laatste in 1999) zullen er nog 3 van deze optredens volgen. Het eerste optreden was een grandioos succes. Na afloop van de taptoe kreeg ‘JULIANA’ een bedankbrief van de bekende toenmalige Inspecteur der Militaire Muziek, Luitenant-Kolonel J.P. Laro: “Nu, van de Nationale Taptoe Breda 1979, de klanken zijn weggestorven en de lichten zijn gedoofd, heb ik er behoefte aan U allen te danken voor de geweldige medewerking die U heeft verleend aan dit grootse evenement. Het is mede aan uw inzet, dat de taptoe dit jaar wederom, een zeer geslaagd geheel is geworden.”

Een Eigen Verenigingsgebouw

Vanaf ongeveer 1975 maken ‘JULIANA’ en ‘BERNHARD’ een periode van onstuimige groei door. De accomodatie aan de Bloemweg voldoet niet meer. Aan de hand van een wensenprofiel van het bestuur word gezocht naar een andere gebouw, maar geen enkel pakhuis, kerkgebouw, school of andere locatie voldoet. Moest er een ledenstop bij ‘BERNHARD’ komen? NEE!! Dat nooit, besliste het bestuur, dan gaan we zelf maar iets bouwen. Een bouwtekening is snel gemaakt, maar hoe komen we aan grond en aan geld?
Na lang zoeken komt uiteindelijk de locatie “Grote Koppel” op tafel, die acceptabel is. Nu nog geld. In de eerste officiële bouwtekening worden de kosten geschat op f. 400.000,-. Bij de gemeente wordt om subsidie aangeklopt, en de gemeente zegt toe om het geld dat de leden zelf met acties binnen halen, te verdubbelen. Op de vraag van ‘JULIANA’ wat het maximum bedrag is wordt “een ton” geantwoord. We weten dus wat ons te doen staat! Er wordt een grote loterij georganiseerd die een jaar duurt, met maandelijkse trekkingen. En onder degenen die alle maanden meegedaan hebben, wordt een automobiel verloot! ‘JULIANA’ weet uiteindelijk een ton op te halen, zodat de gemeente – zeer tegen haar zin – niet anders kan dan ook een ton ter beschikking te stellen. Voor de rest van het bouwbedrag wordt een hypotheek afgesloten.
In slechts 3 maanden tijd wordt het gebouw “uit de grond gestampt”. Onder leiding van ‘JULIANA’-bouwmeester Jan Timmer wordt elke avond en de hele zaterdag door leden, ouders van leden, ouders van ‘BERNHARD’-leden, etc. meegeholpen aan de bouw. In januari 1980 vindt de officiële opening plaats, met aansluitend een feestavond.

Het eind van de 20e eeuw

Begin jaren ’80 vindt een belangrijke “wisseling van de wacht” plaats. In 1981 neemt na 14 jaar Jillert Cammenga afscheid als dirigent, en na een tussenperiode neemt Dick Roelofsen het dirigeerstokje uiteindelijk in 1987 over (die het tot 2001 zal blijven hanteren). Dit is ook de periode dat de opbouwende krachten van na de Tweede Wereldoorlog afscheid nemen. Bekende namen (omdat familie nog steeds lid is van ‘JULIANA’) zijn Freek Butje, Rien Boon, Rien Timmer Sr., Mijndert van Loveren en Ron Kruithof Sr.
In 1982 worden voorbereidingen getroffen voor een gewaagd project: De Klassieke Show. Nico de Jeu schrijft alle arrangementen en een commissie gaat aan de slag met het vervaardigen van een speciaal uniform: Het Historisch Poortersuniform van Amersfoort. Tijdens de Oranjetaptoe op de Hof (30 april 1983) wordt dit uniform voor het eerst gedragen. De klassieke show wordt ook gespeeld tijdens de deelname in 1984 aan Taptoe Breda. De show is een groot succes.

Ook in 1986 – met wederom een nieuw rood-zwart tenue – neemt ‘JULIANA’ deel aan Taptoe Breda. Het 50-jarig bestaan van ‘BERNHARD’ wordt gevierd met een streetparade en jeugdtaptoe van ‘BERNHARD’, Jeugd Pasveer uit Leeuwarden, Jeugd K&G uit Leiden en Jong Beatrix uit Hilversum. Het 60-jarig jubileum van ‘JULIANA’ wordt afgesloten met een soort van Groot Koppelconcert (zie het jubileum in 2001), gezamelijk met het Groot Evangelisatiekoor Amersfoort en het Amersfoorts Operette en Opera Gezelschap.
In 1989 wordt (voor de tweede keer in de historie van ‘JULIANA’ en ‘BERNHARD’) een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar het toelaten van dames bij de verenigingen. Principiële bezwaren waren er eigenlijk niet (meer), maar hoe zou dat praktisch allemaal moeten? Zoals bijvoorbeeld het omkleden tijdens de optredens? Uiteindelijk wordt iedereen overtuigd, en vanaf het najaar van 1989 beginnen de eerste dames bij ‘JULIANA’ en meisjes bij ‘BERNHARD’.
Begin jaren negentig reist ‘JULIANA’ verschillende keren af naar het buitenland voor grote optredens. Zoals in Roubaix, Parijs en Orléans (Frankrijk) en Rastede (Duitsland). Maar ook in het binnenland staan een aantal grote taptoes op het programma: Leeuwarden, de Floriade te Zoetermeer en in de Jaarbeurs in Utrecht.
In 1997 neemt ‘JULIANA’ voor de eerste maal deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Weliswaar in de tweede divisie (bij de marswedstrijden), maar met 82,7 punten neemt ‘JULIANA’ wel direct de dagprijs mee naar huis! In augustus 1999 neemt de vereniging voor de vierde maal deel aan Taptoe Breda. Zij verzorgt op de helft van de optredens – in totaal 6 keer – het “burgeroptreden” tijdens deze taptoe. De andere helft van de optredens was voor K&G uit Leiden.

‘JULIANA’ 75 en ‘BERNHARD’ 65

In 2001 viert ‘JULIANA’ haar 75-jarig jubileum, en ‘BERNHARD’ haar 65-jarig jubileum. In dit jaar wordt een nieuwe (inmiddels de vierde) CD opgenomen. Een gedeelte van het jubileumconcert in De Flint bestaat uit een optreden van Harry Slinger. Onder begeleiding van ‘JULIANA’ zingt hij oud-hollande liedjes. Een groot succes in een uitverkochte Stadshal.
Op de dag van de jubileumreceptie vindt ook de 5e editie van onze eigen taptoe plaats, voor de eerste maal echter Taptoe Amersfoort   op de sportvelden van CJVV aan de Vermeerstraat. Mede door het mooie weer is het ontzettend druk.

In juli neemt ‘JULIANA’ voor de tweede maal deel aan het WMC in Kerkrade, ditmaal in de hoogste divisie. Er wordt een mooie eerste prijs met 86,0 punten behaald. De dagprijs gaat helaas naar een Noors korps dat net iets hoger heeft gescoord.

Als afsluiter van het jubileumjaar vindt op 13 oktober het Grote Koppelconcert plaats. Gezamenlijk met de huurders van ons verenigingsgebouw aan de Grote Koppel (Voice Box, Cellar Gospel Seventy, Cellar Gospel Choir en Orkest Vereniging Amersfoort) verzorgen ‘JULIANA’ en ‘BERNHARD’ een concertavond in de St. Joriskerk op de Hof. Een fantastische afsluiting van een mooi jaar!

De Meest Recente Jaren

De hoogtepunten uit 2002 bestaan uit een driedaagse reis naar Orléans in Frankrijk (‘JULIANA’ was hier al eerder te gast, wederom waren het fantastische optredens met veel publiek) en de Vierdaagse in Nijmegen. Tijdens dit laatste evenement speelde ‘JULIANA’ bij de opening in het Goffertstadion – dit leverde onder meer lovende kritieken op in “De Gelderlander” – en tijdens het inhalen van de wandelaars op de laatste dag.
In 2003 speelde ‘JULIANA’ onder meer op Vlieland, tijdens de allereerste taptoe op dit eiland. In september werd een concert gegeven en gespeeld tijdens een taptoe in Payerne (Zwitserland). Ook in 2004 is ‘JULIANA’ op Vlieland geweest, waar een concert gegeven werd en samen met ‘BERNHARD’ werd opgetreden tijdens de tweede Taptoe Vlieland. Vanaf 2005 speelt ‘JULIANA’ weer een klassieke show, die ook nu weer een groot succes is.

In het Jubileumjaar 2006 wordt onder andere een nieuwe CD opgenomen en vindt het tweede Grote Koppelconcert plaats. Tijdens dit concert wordt de vereniging door de Burgemeester benoemd tot “Ambassadeur van de Stad Amersfoort”. Als eerste (en enige) burgerkorps neemt de vereniging deel aan het Defilé tijdens Veteranendag in Den Haag. Ook in 2007 en 2008 is men van de partij. In 2007 neemt Juliana weer deel aan een concours, en promoveert bij marswedstrijden in Dommelen met 89,17 punten naar de hoogste divisie.

In 2008 wordt de weg omhoog voortgezet, onder andere door het behalen van het Nederlands Kampioenschap op de Mars (2e divisie), en vervolgens bijna 90 punten op het marsconcours in Enschede in de 1e divisie. Natuurlijk werd ook weer op diverse taptoes opgetreden, waarbij met name die in het buitenland (Brussel, Croix en St. Quentin) zeer succesvol waren.
Ook Bernhard neemt deel aan een concours, op het Jeugdfestival in Vlissingen worden heel mooie punten behaald. Beide korpsen nemen – met tientallen anderen – deel aan de fantastische eerste Showkorpsendag in Dordrecht.
Eind 2008 wordt het Concertorkest opgericht en ongeveer 30 muzikanten beginnen in 2009 met hun repetities. De vereniging is er nu echt “voor muzikanten van 8 tot 88”!

In 2009 wordt voor de vereniging een nieuw hoogtepunt bereikt. Op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade scoort Juliana 92,47 punten op de mars in hoogste divisie, waarmee een fantastische 6e plaats in de eindrangschikking gehaald wordt. Zeer aansprekende optredens in 2010 zijn de Lord Mayor’s show in Londen (voor tienduizenden toeschouwers en live op de BBC) en het spelen van de volksliederen bij Nederland-Zweden in de Amsterdam Arena.

In 2011 wordt uitgebreid het 60-jarig jubileum van jeugdband Bernhard gevierd, met onder andere een zeer succesvolle jeugdtaptoe en “Bernhard’s got Talent” in ICOON Vasthorst. Op onze eigen taptoe in Amersfoort is de Royal British Legion Youth Band Brentwood uit Engeland te gast. ’s Middags zijn de 3 korpsen al in de binnenstad te zien en horen. Met de nieuwe show Medieval Suite – de eerste ontwikkeld in samenwerking met Corps Style Concepts – slaat Juliana een nieuwe weg in. Op diverse taptoes wordt deze show met succes gebracht, waaronder in St. Quentin in Frankrijk.

Voor Juliana is 2012 een zeer internationaal jaar. Er wordt opgetreden in Beauvais(Frankrijk), Brussel(België), Luzern(Zwitserland) en Birmingham(Engeland). Bij enkele optredens in het binnenland wordt samengewerkt met de Pipes&Drums of the Royal British Legion, The Netherlands, in de themashow “The Brave”. 2013 staat in het teken van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, waar zowel op de mars als op de show een “gouden medaille” (meer dan 85 punten) behaald wordt. Een belangrijk optreden in 2014 is in Schloss Marienburg bij Hannover, waar 2 uitverkochte shows gegeven worden op de binnenplaats van een prachtig kasteel.

In 2015 organiseert de vereniging een groot gezamenlijk concert van alle orkesten, met als thema de bevrijding. Dit Festival of Music, gehouden op de Bernhardkazerne, wordt druk bezocht. In november promoveert Juliana op concours in Schiedam naar de hoogste divisie op de show. Gelijktijdig wordt een enorme score (ruim 93 punten) op de mars gehaald! Ook Bernhard haalde hier een hele goede score op de show, in de Jeugdklasse.

Een grote wens van Juliana was om een keer op te treden tijdens één van de grote shows in Duitsland, de Musikparade. In 2016 is dit gelukt, in januari werd opgetreden in 4 plaatsen in het oosten en noorden van Duitsland en in maart vielen we nog een keer in voor een ander korps in Oldenburg. Naast diverse andere optredens – Juliana had in 2016 de drukste agenda van alle showkorpsen – werd aan het eind van het jaar de gloednieuwe show Run the World twee keer op een podium uitgevoerd: in Luzern (Zwitserland) en in Leeuwarden. Ook Bernhard had een mooie optredenskalender en tijdens het Nationaal Jeugdfestival in Vlissingen wist Bernhard met de show This is Love de 3e plaats te behalen van Nederland! Concertorkest Willem III heeft meerdere concerten gegeven waarbij vaak de zaal “uitverkocht” was. Het uitwisselingsconcert met Excelsior IJsselstein en Big Band Plus uit Katwijk – in ons eigen verenigingsgebouw – was een erg gezellige avond en voor herhaling vatbaar.

Ook in 2017 ging Juliana weer naar de Musikparade, deze keer wat dichter bij huis met optredens in Dortmund, Köln en Hamburg.

Op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade werden twee mooie gouden medailles behaald, op de mars en op de show. Na een optreden bij de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden werd het seizoen afgesloten met een mooie grote indoortaptoe in Groningen. Nam Juliana deel aan het WMC in Kerkrade, jeugdshowband Bernhard reisde af naar Zürich voor het wereldkampioenschap jeugdkorpsen! Hier werd een mooi resultaat behaald, een ervaring om nooit te vergeten.

Op 1 februari 2018 werd misschien wel de grootste verandering in de geschiedenis van de vereniging doorgevoerd. De naam van de vereniging blijft Chr. Muziek- en Showband Juliana, maar de verschillende korpsen gaan verder als Show & Marchingband Juliana, Show & Marchingband Jong Juliana en Concertorkest Juliana.