Bestuursfunctie commerciële zaken

Sinds een aantal maanden is  Robert van Laar werkzaam als bestuurslid commerciële zaken, een functie die onze vereniging nog niet eerder kende. Robert is al heel lang actief binnen de vereniging en is de laatste jaren voorzitter van de Jong Juliana commissie geweest. Nu dus iets heel anders binnen het bestuur. Voorzitter Gabriel Witteveen: “we zijn heel blij dat Robert deze functie is gaan uitoefenen. Een gezonde financiële huishouding is voor onze vereniging van groot belang. We hebben een aantal zeer trouwe sponsors waar we heel blij mee zijn. Het is goed om nu iemand te hebben die zich helemaal richt op de relatie met deze sponsors maar ook vanuit een breder perspectief contacten onderhoudt met het bedrijfsleven en andere organisaties die iets voor Juliana zouden kunnen betekenen. Robert wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door Marcel van Breden. Beide heren hebben een groot netwerk binnen het bedrijfsleven in- en om Amersfoort. Zij zijn actief op zoek naar de mogelijkheden tot samenwerking. Korte lijntjes, elkaar kennen en samen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen is het doel”. De eerste stap die is gezet is het lid worden van ‘OVADE’, de Ondernemers Vereniging Aan de Eem. Robert hierover: “Het gebied rondom de Eemhaven is de laatste jaren sterk in ontwikkeling en er zijn inmiddels veel bedrijven gevestigd. In het kader van ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ is het goed om lid te zijn van deze ondernemersvereniging. Dicht bij huis en met veel mensen met creatieve en innovatieve ideeën. Juliana is sinds 1980 gevestigd aan de Grote Koppel en dus eigenlijk een van de oudste ondernemers van dit gebied. Het is goed om elkaar te kennen en hopelijk kunnen we veel van elkaar leren en ontstaat er een mooie samenwerking”.

Heeft u tips over sponsoring of andere samenwerking op commercieel gebied dan hoort Robert graag van u via e-mail:  commercieel@juliana-amersfoort.nl

In memoriam Marcel van der Last (24 november 1961 – 16 januari 2021)

Hoewel Marcel nog maar kort lid van de Juliana familie was, is zijn muzikale loopbaan veel eerder begonnen. Hij was enthousiast muzikant bij een van onze zusterverenigingen. Naast muzikant en tambour-maître was Marcel ook altijd actief in bestuurlijke en organisatorische zaken.

Marcel kenden we al vele jaren voordat hij in april 2017 lid werd van onze vereniging.

Als trompettist speelde hij al vele jaren zijn partij mee bij het “Jachthoorn en Tamboerkorps Bronswerk” dat later actief was onder naam “Showkorps Bronswerk”. Hier heeft hij zijn vader Piet o.a. opgevolgd als tambour-maître en was ook bestuurlijk en organisatorisch een van de drijvende krachten in deze vereniging. Daarnaast was hij regelmatig in Amersfoort te zien als een van de befaamde ‘Stadtrompetters’.

In april 2017 maakte Marcel zijn entree binnen onze vereniging en werd lid van het Concertorkest Juliana. Door zijn open instelling en brede belangstelling voor alles wat er speelt binnen een vereniging voelde Marcel zich al snel volledig thuis binnen onze vereniging; en dat was geheel wederzijds.

Niet alleen was hij een enthousiast muzikant maar ook was hij direct actief in de voorbereidingen van concerten en bijzondere optredens.

Hij was dan ook betrokken bij de voorbereidingen van het bijzondere “Maestro Amersfoort concert” dat voor 6 november dit jaar in de agenda staat.

Helaas zal Marcel dit niet meer meemaken; een hersenbloeding met fatale afloop zette hier een streep door.

De vereniging verliest met Marcel een actief en betrokken verenigingsmens.

Bestuur en leden wensen zijn kinderen Tom, Anne en Lisa veel sterkte toe in de komende periode.

In memoriam Hans van Laar (30 oktober 1948 – 24 oktober 2020)

Dat Hans van Laar in januari 1958 lid werd van onze vereniging was geen verrassing; hij was de derde zoon uit het gezin Van Laar en volgde zijn twee broers Wim en Henk die toen al lid waren.

Naast actief muzikant werd Hans al snel tamboer-maitre van ons jeugdkorps Bernhard.

Dit was de opstap naar de vooraanstaande en leidinggevende rol die Hans jarenlang binnen de vereniging zou spelen.

Net als de hele familie Van Laar was Hans een enthousiast en actief lid van onze vereniging. Naast het maken van muziek ontpopte Hans zich ook al snel als organisator en bestuurder. Na een periode van 10 jaar in de toenmalige Bernhard-commissie actief te zijn geweest trad Hans in 1972 toe tot het bestuur van de vereniging. Hij nam hier de functie van Commissaris van Materiaal in en werd verantwoordelijk voor uniformen, instrumenten en vanaf 1980 ook het eigen gebouw aan de Grote Koppel. Natuurlijk was Hans toen nog actief als spelend lid en tot 1992 bespeelde hij de bas. In 2010 nam hij dat instrument weer op toen het Concertorkest binnen de vereniging werd opgericht.

Vanaf 1970 was Hans ook betrokken bij de grote 2-jaarlijkse uitvoeringen die vanaf midden jaren 60 werden gegeven. In de commissie die deze shows voorbereidde nam Hans al snel de regie en hij kan dan ook worden gezien als de grote initiator en organisator van deze grote revues die tot en met 1996 werden gehouden.

Terecht werd Hans in 2001 benoemd tot erelid van de vereniging nadat hij in dat jaar was gestopt met zijn werk als bestuurslid.

Hans zijn laatste grote activiteit voor de vereniging was het, samen met Rien Timmer, samenstellen en uitgeven van het boek “De geschiedenis van een kei van een band uit de Keistad Amersfoort” bij het 80-jarige jubileum van de vereniging in 2006.

De vereniging verliest in Hans een betrokken en gemotiveerd verenigingsman.

Wij zijn blij dat we zoveel jaren samen met Hans richting hebben kunnen geven aan onze vereniging en wensen zijn vrouw Alice en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toen in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden Juliana Amersfoort

Nieuwe serie lessen Music (Super) Kids

Op zaterdag 19 september 2020 start een nieuwe serie lessen voor Music (Super) Kids bij Jong Juliana.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om zijn/haar muzikale talenten te ontwikkelen. Door “Music Kids” kunnen kinderen die in groep 2 of de eerste helft van groep 3 zitten, ontdekken wat ze kunnen en wat ze leuk vinden op muziekgebied. Door “Music Super Kids” kunnen kinderen die tussen de tweede helft van groep 3 en in groep 4 zitten, de muziek ontdekken.

Alle informatie over de lessen is te vinden op de pagina van Jong Juliana.

Wilt u meer informatie of uw kind opgeven voor de lessen neem dan contact op met Els Van Breden via mailadres jong-juliana@juliana-amersfoort.nl

Een filmpje over de Music Kids en Jong Juliana is te zien via deze link

Jong Juliana staat te trappelen om weer muziek te maken

Door de Coronacrisis is iedereen zwaar getroffen. Dat geldt natuurlijk ook voor de muziekverenigingen. De Chr. Muziek- en showband Juliana Amersfoort is een van die verenigingen en alle 170 leden, verdeeld over drie orkesten, kunnen niet wachten tot het moment dat er weer samen gerepeteerd en opgetreden mag worden. Nu de regering bekend heeft gemaakt dat de jeugd weer wat mag gaan sporten was er natuurlijk gelijk de vraag of dat ook geldt voor muziek maken. Juliana voorzitter Gabriel Witteveen: “Helaas was de berichtgeving vanuit de overheid hierover in eerste instantie erg onduidelijk. Er zijn in Nederland meer dan 1 miljoen amateurmuzikanten maar die groep lijkt helemaal vergeten te zijn. Gelukkig is er actie ondernomen door de Nationale Muziekkoepel (KNMO) waar wij lid van zijn. Gesprekken met de minister hebben ertoe geleid dat er nu ook wat ruimte komt voor muziekverenigingen. Vooralsnog, net als bij de sport, alleen voor de jeugd. Ook als vereniging zijn we op zoek gegaan naar een manier om ons jeugd muziekwerk weer op te starten en onze sociale functie daardoor weer te kunnen vervullen. We hebben nu een handelingsprotocol opgesteld waarmee we, volgens ons, voldoen aan alle richtlijnen die er zijn vanuit de overheid. We willen met onze jeugdband Jong Juliana beginnen met buitenrepetities. Het protocol is aangeboden aan de gemeente Amersfoort en wij hopen zo snel mogelijk groen licht te krijgen. Dat zou echt heel fijn zijn. Net als vele andere bedrijven en instellingen hebben ook wij het financieel zeer zwaar doordat al onze inkomsten uit optredens zijn weggevallen. De financiële schade is inmiddels vele duizenden euro’s en we zullen meerdere jaren nodig hebben om dit te boven te komen. Landelijk gezien dreigen er zelfs al veel verenigingen om te vallen. Het nu weer beginnen met de jeugd geeft de hele vereniging weer een positieve boost en vertrouwen”.

De Chr. Muziek- en Showband Juliana hoopt in 2021 het 95 jarig jubileum te vieren. De vereniging is bezig om een aantal activiteiten in het kader van dat jubileum te bedenken want dat er weer een betere tijd komt daar is iedereen bij Juliana van overtuigd. Alle muzikanten staan er klaar voor om weer van zich te laten horen in Amersfoort en ver daarbuiten.
Wil je meer weten over Jong Juliana en hoe je daar muziek kunt gaan maken mail dan naar jong-juliana@juliana-amersfoort.nl.

Juliana symbool voor bevrijding Amersfoort

7 mei 1945 is voor Amersfoort een historische datum. Die dag werd de stad bevrijd na vijf jaar bezetting door de Duitsers. Heel bijzonder was het dat het de Chr. Muziek- en Showband Juliana al lukte om die dag in de Amersfoortse Langestraat op te treden. Vooral als je beseft dat Juliana vanaf 1942 officieel niet meer bestond omdat men weigerde om met de Duitsers samen te werken.

“Het was verwarrend voor mij, er waren Duitse en Canadese soldaten op straat, er werd zelfs nog geschoten, maar toen ik Juliana in de Langestraat zag en hoorde spelen wist ik het. Ja, het is echt waar. Dit was zo’n teken van waarheid voor mij, ja nu is het echt vrede”. Aan het woord is Rien Boon, oud voorzitter en erelid van Juliana. Als dertienjarige jongen was hij getuige van misschien wel hét belangrijkste optreden van Juliana in het nu bijna 95 jarige bestaan. Alle herinneringen komen terug na het zien van de foto van dit optreden op 7 mei 1945 die al jaren aan de wand in het clubgebouw aan de Grote Koppel hangt.

Juliana is als muzikaal ambassadeur van de Keistad altijd aanwezig geweest bij belangrijke gebeurtenissen in de stad. Vorig jaar bij de viering van Koningsdag, in 2014 bij het ontsteken van de nieuwe verlichting van de Onze Lieve Vrouwetoren maar ook de vele edities van de Keistadstadfeesten in de jaren 70 en 80. Te veel om op te noemen. Maar welke mooie optredens de club in alle jaren ook gehad heeft in binnen- en buitenland niets kan tippen aan dat ene moment van 7 mei 1945. Wat zullen de leden toen blij zijn geweest dat ze weer in vrijheid muziek konden maken en zich konden laten zien aan de bevolking met hun oranje stropdas. Voor Rien Boon in ieder geval een moment om nooit te vergeten en het maakt hem extra trots dat hij later jarenlang voorzitter van deze vereniging is geweest.

Nu in mei 2020 bij de herdenking van 75 jaar vrijheid kan Juliana door de Coronacrisis helaas de straat niet op. Rien Boon: “Nu kunnen we niet, in de oorlog mocht het niet maar we kunnen de crisis overwinnen door vertrouwen te hebben. Doorgaan, volhouden en ja…. we komen terug”.

Het hele interview met Rien Boon is te zien op het Youtubekanaal van Juliana Amersfoort.

Annulering activiteiten

Afgelopen dagen hebben wij als bestuur van onze vereniging de berichtgeving m.b.t. de uitbraak van het Coronavirus gevolgd. Dit was extra spannend toen de Show & Marchingband afgelopen weekend zou gaan afreizen naar Duitsland; iets dat gelukkig nog is doorgegaan.
 
Nadat vandaag (12 maart 2020) de maatregelen, die nog steeds gericht zijn op het inperken van een verdere verspreiding van het virus, landelijk weer verder zijn aangescherpt hebben verschillende koepelorganisaties een dringend advies afgegeven aan hun doelgroepen.
Als bestuur hebben wij gemeend ons te moeten conformeren aan het advies van onze koepelorganisatie, de KNMO, die vandaag heeft geadviseerd om alle activiteiten onafhankelijk van het aantal deelnemers/betrokkenen te annuleren. Onder deze activiteiten vallen niet alleen optredens, examens, festivals, Taptoes, etc. maar ook lessen en repetities. Dit advies gaat daarmee wat verder dan de richtlijnen van de overheid die nog uitgaan van het annuleren van bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers/bezoekers. Toch lijkt het ons een goede maatregel om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en betrokkenheid te tonen door onze activiteiten voorlopig te annuleren.
Dit besluit geldt vooralsnog tot 31 maart van dit jaar.
Als bestuur blijven wij de ontwikkelingen volgen en zullen jullie nader informeren zodra hier een aanleiding voor is.
 
Natuurlijk kunnen we als individu hier veel van vinden en een mening over hebben.
Maar als vereniging hebben we ook een maatschappelijk belang en een verantwoordelijkheid naar onze leden en hun achterban.
 
Wij zijn ons terdege bewust van de impact van dit besluit om tot 31 maart onze fantastische hobby tijdelijk even stil te leggen en hopen dat deze maatregel zal bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus zodat we snel weer samen muziek kunnen gaan maken.

Update d.d. 19-03-2020

Door het bestuur zijn n.a.v. de nieuwe ontwikkelingen in de strijd tegen het Coronavirus de volgende besluiten genomen:
  • De periode van verenigingsstop is verlengd tot 6 april
  • Concert “Freedom” door Concertorkest van 18 april is geannuleerd
  • Algemene ledenvergadering van 9 april is geannuleerd
Wij realiseren ons de impact van alles en wensen iedereen veel sterkte. We denken hierbij vooral aan onze leden die werkzaam zijn in de zorg en andere (logistieke) diensten die momenteel een zeer moeilijke taak te vervullen hebben.

“Waar woorden te kort schieten spreekt de muziek”

Open repetitie Show & Marchingband Juliana

Datum: zaterdag 19 oktober 2019
Kom langs, doe mee en ervaar hoe gaaf het is om samen met ons muziek te maken!
Beleef een geweldige repetitie avond o.l.v. dirigent Gerben Kralt en slagwerkinstructeur Marcel Kortes.
Ontvangst vanaf 16.30 uur en aanvang repetitie 17.00 uur
Uiteraard mag iedereen meedoen (vanaf 16 jaar) maar we hebben vooral een warm welkom als je bas, altsax, fluit of trommel speelt.
Wil je liever alleen kijken en luisteren dan kan dat natuurlijk ook!
Dit is hét moment om nader kennis te maken met Juliana en natuurlijk kun je deze middag al je vragen stellen aan onze leden en instructeurs!
Alle informatie over Juliana en de open repetitie via: juliana@juliana-amersfoort.nl.