In Veilige Handen

Introductie
De Chr. Muziek- & Showband Juliana heeft voor al haar geledingen omgangs- en gedragsregels opgesteld om te zorgen dat alle leden en bezoekers zich “in veilige handen” kunnen voelen binnen de vereniging.
“In veilige handen” is een project van de vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) en onze vereniging sluit zich hier graag bij aan.

Omgangsregels
Iedereen die de vereniging bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

De omgangsregels zijn:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging;
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 3. Ik val de ander niet lastig;
 4. Ik berokken de ander geen schade;
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen;
 7. Ik negeer de ander niet;
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan;
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Meer specifieke informatie is te vinden in enkele brochures die zijn te lezen door gebruik te maken van onderstaande buttons.