Over Drum & Dans Juliana

Drum & Dans Juliana, het nieuwste onderdeel van de Christelijke Muziek- en Showband Juliana Amersfoort, is een drum- en dansgroep waarin iedereen in de leeftijd van 9 tot 99 jaar met een verstandelijke beperking kan meespelen of meedansen.

Gezamenlijk muziek maken en/of dansen biedt een podium waarbij beperkingen wegvallen en waar talenten gedeeld worden. Drum & Dans Juliana richt zich voornamelijk op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar iedereen is er van harte welkom. Heb je bijvoorbeeld een lichamelijke beperking? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
De instructeurs leggen alles uit en er zijn een aantal mensen aanwezig die kunnen helpen als je iets nodig hebt. Als je speciale begeleiding nodig hebt is het fijn als een eigen vertrouwde begeleider mee komt. We oefenen wekelijks om een mooie show te kunnen opvoeren bij optredens. Soms treden we op met een van de andere verenigingsonderdelen maar soms ook helemaal alleen.

De drumgroep oefent op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Op dit moment is er nog geen dansgroep van start gegaan. We zijn druk bezig om een dansgroep op te starten. Als je interesse hebt om bij ons te komen dansen dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen!

Visie
Drum & Dans Juliana is toegankelijk voor mensen, die door een verstandelijke beperking of anderszins, op dit moment weinig toegang hebben tot gezamenlijk muziek maken. Het doel van Drum & Dans is het met elkaar repeteren, optredens geven en meedoen aan gezamenlijke activiteiten van de muziekvereniging. De vereniging staat voor het volgende:

  • Mensen de gelegenheid bieden samen met anderen muziek te beoefenen;
    ● Het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het samen muziek maken centraal staan;
    ● Het leveren van een bijdrage aan het culturele welzijn van de leden en aan dat van Amersfoort.

De vereniging Juliana speelt al jaren een rol op het gebied van (muziek-) educatie voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen uit Amersfoort en omstreken. Het is voor zorginstellingen in de omgeving van Amersfoort een prachtige kans om in verbinding te komen met onze vereniging. Ook mensen met een beperking die niet aan een instelling verbonden zijn en thuiswonend zijn, worden van harte uitgenodigd. Kom erbij!

Drum of dans
Drum & Dans bestaat uit twee groepen: een slagwerkgroep en een dansgroep. Bij de slagwerkgroep gaat het vooral om, de naam zegt het al, het samen musiceren met verschillende soorten slagwerk. Ritme en samenspel staan hierbij centraal.Bij de dansgroep ligt de focus op allerlei vormen van beweging, met of zonder attributen. Beide groepen zijn toegankelijk voor iedereen die een (verstandelijke) beperking heeft en zich toch graag bezig houdt met muziek of beweging. Eisen aan het muzikale niveau zijn er niet, het belangrijkste is namelijk dat er veel plezier gemaakt wordt! Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de beperking het toelaat om te musiceren of dansen. Heb je hier twijfels over? We denken graag met je mee!

Inclusiviteit
Muziek is aantoonbaar goed voor alle mensen. Inclusie is daarnaast een belangrijk thema in onze huidige samenleving; iedereen moet mee kunnen doen. De mogelijkheden en talenten van onze leden worden zo optimaal mogelijk benut en gefaciliteerd. Voor de leden moet plezier voorop staan want vanuit plezier volgt ontwikkeling. Ieders persoonlijke mogelijkheden bepalen de snelheid en mate van ontwikkeling. Hierbij is er geen goed of fout. De instructeurs zetten dan ook vanuit plezier in op persoonlijke ontwikkeling en groei van de leden. De lessen worden wekelijks gegeven en volgens een vaste, voorspelbare structuur aangeboden. Dat geeft rust bij de leden omdat ze weten wat er van hen verwacht wordt en waar ze aan toe zijn. De lessen worden gegeven in het clubgebouw van de vereniging aan de Grote Koppel in Amersfoort.

Leiding
De lessen worden gegeven door twee enthousiaste instructeurs, samen met een aantal vrijwilligers. De instructeurs zijn Coen Rodenhuis en Martijn den Hartog.

Contributie
De contributie bedraagt €33,75 per kwartaal. Dit is inclusief deelname aan de repetities/lessen en het gebruik van de muziekinstrumenten en eventuele dansattributen.

Lid worden?
Muziek verbindt! Wil je meer weten over Drum & Dans? Neem dan vrijblijvend contact op via drumendans@juliana-amersfoort.nl en hopelijk zien we je snel een keer bij een repetitie!