Over Drum & Dans Juliana

Drum & Dans Juliana, het nieuwe onderdeel van de Christelijke Muziek- en Showband Juliana Amersfoort, is een drum- en dansgroep waarin iedereen in de leeftijd van 9 tot 99 jaar met een verstandelijke beperking kan meespelen of meedansen.
We bekijken voor iedereen die mee wil doen wat de mogelijkheden zijn. We staan nog maar aan het begin, we gaan ontdekken waar we het meeste plezier in hebben en waar we de mooiste show mee kunnen maken. En jij kunt daarbij zijn!
We starten met trommels als instrument en voor de dansers met mooie dansbewegingen en attributen. De dirigent en de dansinstructeur leggen alles uit en er zijn een aantal mensen aanwezig die kunnen helpen als je iets nodig hebt. Als je speciale begeleiding nodig hebt is het fijn als een eigen vertrouwde begeleider mee komt. We gaan oefenen om een mooie show te kunnen opvoeren. We zullen af en toe mee gaan met gezamenlijke optredens van de andere Juliana orkesten en we zullen ook af en toe een eigen optreden geven, dat wordt feest!
De drumgroep oefent op woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur en de dansgroep oefent op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Visie
Het nieuwste onderdeel van de vereniging is Drum & Dans Juliana. Dit verenigingsonderdeel is toegankelijk voor mensen, die door een verstandelijke beperking of anderszins, op dit moment geen/weinig toegang hebben tot gezamenlijk muziek maken. Het doel van Drum & Dans is het met elkaar repeteren, optredens geven en mee kunnen doen aan gezamenlijke activiteiten van de muziekvereniging. De vereniging staat voor het volgende:

● Mensen de gelegenheid bieden samen met anderen muziek te beoefenen;
● Het bieden van een verenigingsklimaat waarin gezelligheid, sociale contacten en plezier in het samen muziek maken centraal staan;
● Het leveren van een bijdrage aan het culturele welzijn van de leden en aan dat van Amersfoort.

Juliana speelt al jaren een vergelijkbare rol op het gebied van (muziek-) educatie voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen uit Amersfoort en omstreken. Het is voor zorginstellingen als Philadelphia, Amerpoort, Abrona, Sherpa, ‘s Heerenloo e.a. een prachtige kans om in verbinding te komen met onze vereniging. Ook mensen met een beperking die niet aan een instelling verbonden zijn en thuiswonend zijn, worden van harte uitgenodigd. Kom erbij!

Drum of dans
Drum & Dans bestaat uit twee groepen: een slagwerkgroep en een dans-/bewegingsgroep. Bij de slagwerkgroep gaat het vooral om, de naam zegt het al, het samen musiceren met verschillende soorten slagwerk. Ritme en samenspel staan hierbij centraal. Bij de dansgroep ligt de focus op allerlei vormen van beweging met of zonder attributen. Beide groepen zijn toegankelijk voor iedereen die een verstandelijke beperking heeft en zich toch graag bezig houdt met muziek of beweging. Eisen aan het muzikale niveau zijn er niet, het belangrijkste is dat er veel plezier gemaakt gaat worden! Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de beperking het toelaat om te musiceren of dansen.

Inclusiviteit
Muziek is aantoonbaar goed voor alle mensen. Inclusie is hierbij een belangrijk thema in onze huidige samenleving, iedereen moet mee kunnen doen. De mogelijkheden en talenten van de leden worden zo optimaal mogelijk benut en gefaciliteerd. Voor leden moet plezier voorop staan, vanuit plezier volgt ontwikkeling. Ieders persoonlijke mogelijkheden bepalen de snelheid en mate van ontwikkeling waarbij geen goed of fout is. De instructeurs zetten vanuit plezier in op persoonlijke ontwikkeling en groei van de leden. De lessen van zowel de slagwerk- als dansgroep worden structureel gegeven en volgens een vaste, voorspelbare structuur aangeboden. Dat geeft rust bij de leden, ze weten wat er van hen verwacht wordt en waar ze aan toe zijn. De lessen worden gegeven in het clubgebouw van de vereniging.

Leiding
Gezamenlijk muziek maken en/of dansen biedt een podium waarbij beperkingen wegvallen en waar talenten gedeeld worden. Drum & Dans Juliana richt zich voornamelijk op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), maar ook andere leden zijn van harte welkom. Heb je bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. De lessen worden gegeven door enthousiaste instructeurs aangevuld met een aantal vrijwilligers. De leiding van de drumgroep is in handen van Martijn den Hartog en Coen Rodenhuis. 

Contributie                                                                                                                                        De contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal. Dit is inclusief deelname aan de repetities/lessen en het gebruik van de muziekinstrumenten en dansmaterialen.

Lid worden?
Muziek verbindt! Wil je meer weten over ons nieuwste verenigingsonderdeel Drum & Dans? Neem dan vrijblijvend contact op via drumendans@juliana-amersfoort.nl en hopelijk zien we je snel een keer bij een repetitie!